українськаenglish

PATENTS: 

1. Авторське свідоцтво А. с. 1567139 СССР, А 01 К 61/00, А 23 К1/17, № 1/02 Способ приготовления искусственного корма для товарного карпа / Крутовский С. В., Лутцев А. В., Шандрук Р. Н., Барна Н. Н., Курант В. З., Столяр О. Б., Романишина Л. М., Середа Н. В. Бюл. № 20. 30.05.90.

2. Деклараційний патент на корисну модель № 45298 (UA), МПК (2009): А61К 38/04; В63С 9/00; С12N 9/00; G01N 33/00. Спосіб інтегральної оцінки біологічної відповіді на стан водного середовища / Столяр О. Б., Фальфушинська Г. І., Міщук О. В. (Україна). Заявл. 13.02.2009; Опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21; (Method of integral evaluation of biological response on the aquatic environment state);

3. Деклараційний патент на корисну модель № 45332 (UA), МПК G09B 23/28 (2009.01). Спосіб визначення концентрації йоду в біосубстраті./ Шідловський В. О., Осадчук Д. В., Шідловський О. В., Фальфушинська Г. І. Опубл. 10.11.2009 Бюл. № 21.

4. Деклараційний патент на корисну модель № 52992 (UA), МПК (2009), А51К 38/04, В63С 9/00, С12N 9/00, G01N 9/00, G01N 33/00. Спосіб оцінки токсичності водного середовища / Столяр О. Б., Фальфушинська Г. І., Гнатишина Л. Л. (Україна). Заявл. 22.01.2010. Опубл.27.09.2010, Бюл. № 18. 

5. Деклараційний патент на корисну модель № 86249 (UA), МПК (2013.01), G01N 33/00. Спосіб біоіндикації токсичності водного середовища / Столяр О.Б., Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Турта О.О. (Україна). Заявл. 27.05.2013. Опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24.

6. Деклараційний патент на корисну модель № 96650 (UA), МПК (2015.01), G01N 33/00, G09В 23/28. Спосіб прогнозу вузлоутворення у тканині щитоподібної залози людини / Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б., Шульгай А.Г., Гнатишина Л.Л., Шідловський О.В. (Україна). Заявл. 08.09.2014. Опубл 10.02.2015, Бюл. № 3.

7. Деклараційний патент на корисну модель № 100776 (UA), МПК (2006.01), G01N 33/48, G09В 23/28. Спосіб раннього виявлення дисфункції щитоподібної залози йододефіцитної етіології / Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б., Гнатишина Л.Л., Осадчук О.Й. (Україна). Заявл. 20.02.2015. Опубл 10.08.2015, Бюл. № 15.

8. Деклараційний патент на корисну модель № 101200 (UA), МПК (2015.1), G01N 33/00, G01J 3/00. Спосіб оцінки безпеки промислових металовмісних наноматеріалів із застосуванням  біомаркерів / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Гнатишина Л. Л. (Україна). Заявл. 06.04.2015. Опубл.25.08.2015, Бюл. № 16.

9. Деклараційний патент на корисну модель № 104078 (UA), МПК (2016.01), G01N 33/00, G09B 23/28, G01N 33/48. Спосіб раннього виявлення та прогнозу патологій щитоподібної залози та яєчників людини на підставі мікроелементного складу / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Шульгай А. Г., Осадчук О.Й., Гнатишина Л. Л., Шульгай А.-М. А. (Україна). Заявл. 10.07.2015. Опубл.12.01.2016, Бюл. № 1.

 

 

 

Всі права захищено. Copyright © 2008 "ZAVEL". Design by velgach