українськаenglish

Оксана Борисівна СТОЛЯР

ПРОФЕСІЙНА БІОГРАФІЯ
Доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання
Керівник НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Адреса:
Хіміко-біологічний факультет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна, 46027
Тел.: 380 352 52-24-48, Факс: 380 352 43-60-55
E-mail: Oksana.Stolyar@gmail.com
http://biochemlab.tnpu.edu.ua
 
Домашня адреса: Вул За Рудкою 14, кв. 77, Тернопіль, 46003, Україна
Особисте:
Дата і місце народження – 7.12.1955. м. Кременець Тернопільської обл.., Україна 
Діти – дочка Марія Чаїнська (1983 р.н.) – канд. психол. наук, аспірант університету Мілану «Бікокка»;
–Син Юрій Чаїнський (1985 р.н.) – канд. істор. наук, аспірант Варшавського університету
 
Освіта
 
2004Доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 “Біохімія”, Інститут біології тварин УААН, м. Львів, Україна
1982Кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 “Біохімія”, Інститут біології тварин УААН, м. Львів, Україна
1977Львівський державний університет ім. І. Франка, кафедра біохімії, кваліфікація біолог. Викладач біології і хімії.
 
Сфера наукових інтересів: Порівняльне дослідження металотіонеїнів та інших стресочутливих та детоксикаційних молекулярних систем прісноводних тварин, пошук біохімічних маркерів для оцінки екологічних ризиків. 
Професійна діяльність
 
2005Професор кафедри хімії (з 2014 р кафедри хімії та методики її навчання) Тернопільського національного педагогічного університету
1997-2005Доцент кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного університету (3 2004 р – Тернопільського національного педагогічного університету).
1989-1997Доцент кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного інституту
1984-1989Старший викладач кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного інституту
1982-1984Асистент кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного інституту
1979-1982Аспірант Львівського державного університету ім. І. Франка
1977-1979Лаборант Львівського державного університету ім. І. Франка
 
Наукові проекти: 
 
Діючі:
*** 2014–2015. UKB1-7109-TE-13 “ Інтегральна оцінка впливу довкілля у ставах-охолоджувачах електростанцій на природних та інвазивних двостулкових молюсків з використанням молекулярних та фізіологічних маркерів ” (0112U002535). Спільний науковий проект в межах конкурсу “Вплив виробництва енергії в Україні на навколишнє середовище: оцінки та рекомендації” Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) (Керівник від України)
*** 2014-2015 НДР МОН України № 125В Біомолекулярний скринінг ксеномодуляторів ендокринної активності у прісних водоймах, № 0114U003077 (Наук керівник)
*** 2013–2014. НДР МОН України № М/4-2013 «Металотіонеїн молюсків як біомаркер для новітніх біоризиків довкілля» спільно з Університетом Інсбруку, Австрія. (Керівник від України); # 0113U0040304.
***2010–2014 р.р. «Нові біохімічні підходи для оцінки екотоксичності метал-вмісних наноматеріалів на основі визначення характеристик металотіонеїнів у водних тварин» – науковий проект Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища НАН України (Інститут біології клітини НАН України, виконавець).
 
Завершені: 
2009-2010 – Спільний проект Міністерства освіти і науки України (МОН) „Токсична дія нових інсектицидів на прісноводних риб” спільно з Індійським інститутом хімічної технології (CSIR), Хайдарабад, Індія, № держреєстрації 0109U006404, (Керівник від України);
2009-2010 – Спільний проект Фонду Фундаментальних досліджень "ДФФД - БРФФД – 2009 «Оцінка систем антистресорної відповіді прісноводних двостулкових молюсків в Україні і Республіці Білорусь», спільно з Міжнародним державним екологічним університетом імені О.Д. Сахарова . Мінськ, Республіка Білорусь, № держреєстрації 0109U003768, (Керівник від України);
2009-2010   Спільний проект МОН «Біомаркери двостулкових молюсків для оцінки і моніторингу біологічної дії антропогенної діяльності в Україні», спільно з Університетом Інсбруку, Відділ Зоології / Екофізіології, Австрія, № держреєстрації 0109U003767, (Керівник від України);
2009-2010   Спільний проект МОН «Біотестування забруднення води потенційно токсичними субстанціями» спільно з Лімнологічним Науковим інститутом Балатону, Угорська Академія Наук, № держреєстрації 0109U003769, (Керівник від України);
***2007–2011 НДР «Еволюція молекулярних систем антистресорного захисту у прісноводних тварин» 0106U012429 (Наук керівник);
2008-2010   Спільний проект МОН «Металотіонени Карпових. Оцінка адаптації до природного і модельного стресу» № M/256-2008; спільно з Національним університетом Пукійонга, Департамент аквакультури, Коледж наук про рибництво, Пусан, Республіка Корея, № держреєстрації 0108U007541, (Керівник від України);
2007-2008   Спільний проект МОН «Використання металотіонеїнів молюсків для оцінки забруднення прісних водойм»; з університетом Реймса, лабораторія екотоксикології, Реймс, Франція, № держреєстрації 0107UO01948, (Керівник від України);
2006-2007   Спільний проект МОН “Оцінка забруднення водного середовища існування важкими металами в Греції та Україні за допомогою біоіндикації з використанням жаби Rana ridibunda і риби Cyprinus carpio» з Університетом Аристотеля, біологічний факультет, Салоніки, Греція, № держреєстрації 0106U012431 (Керівник від України).
 
Інші види наукової активності:
Член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 04.00.03 –“Біохімія”.
Член редколегій «Біологічні Студії» та «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія»
Редактор розділу журналу ScienceJet (Simplex Academic Publishers).
Є рецензентом українських та міжнародних наукових журналах, в тому числі видавництв Elsevier та Springer (Chemosphera, Comparative Biochemistry and Physiology, Ecotoxicology, Ecotoxicology and Environmental Safety, Environmental Science and Pollution Research, Environmental Toxicology and Pharmacology, Environmental Monitoring and Assessment; Fish Physiology and Biochemistry, Journal of Comparative Physiology.
 
Головні лекційні курси для студентів та магістрантів:
З 2012 – Біоорганічна хімія – 6.040101 (Хімія)
З 2009 – Біоенергетика (8.04010201, Біологія);
З 2011–– Хімія з основами біогеохімії (6.040106, Екологія)
З 2005 –Молекулярна біологія (6.040102, Біологія);
З 2004 – Ферментативний каталіз (8.04010101, Хімія);
З 1995 – Біологічна хімія (6.040102 (Біологія), 6.040101 (Хімія, по 2013 р),
1982-1997 –Загальна хімія і біохімія (Вчитель географії і біології)
 
Керівництво науковою роботою:
Захищені кандидатські дисертації (03.00.04 – Біохімія):
2005 Г.І. Фальфушинська
2008  А.Є. Мудра
2010 О.В. Міщук
2010 Л.Д. Романчук
2013 Л.Л. Гнатишина
 
Дисертації в процесі:
З 2012 O.O. Турта (Федорук)
З 2014 І.В. Юрчак
Науковий консультант докторської дисертації (03.00.04 – Біохімія)
2013 Г.І. Фальфушинська
Щороку є керівником близько двох-п'яти дипломних робіт (з 1985 р.) та одного–двох магістрантів (з 2003 р), конкурсних студентських робіт,  у  тому числі призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі „Біологічні науки” у 2009, 2010, 2011, 2012 рр. та низки школярів-слухачів Малої академії наук України в рамках науково-дослідної лабораторії «Екологічна хімія» та лауреата Стокгольмської Премії Води у 2005 році і п’яти учнів середньої школи   призерів міжнародних та українських конкурсів.
Нагороджена нагрудним знаком „Відмінник освіти України” (2005 р.), Грамотою МОН України (2009 р.)
 
Стажування
2013 - Дослідницький візит в Університет Інсбрука, Австрія (8 днів)
2010 – Стажування, Відділ регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України, м Львів (05.05–31.07).
2010 – Дослідницький візит в Індійський Інститут хімічної технології (Хайдарабад, Індія) (5 днів)
2009 – Дослідницький візит в Університет Інсбрука, Австрія (5 днів)
2009 – Дослідницький візит в Лімнологічний інститут Угорщини (6 днів)
2008 - Дослідницький візит в Університет Реймсу, Франція (8 днів)
2008 - Професорський візит в Університет Пукійонгу, Бусан, Республіка Корея (8 днів)
2007 - Дослідницький візит в Університет Реймсу, Франція (11 днів)
2006`- Дослідницький візит в Університет Аристотеля, Салоніки, Греція (7 днів)
 
Лекції, виступи на наукових семінарах та конференціях
•Тепловий вплив модулює реакції металотіонеїнів молюсків на вплив нанооксиду цинку. XI Український біохімічний конгрес. 6-10.10 2014 р Київ (Україна).
•Molecular responses of sentinel organism to wastewater effluents. Windows of tolerance. Міжнародна наукова конференція „Microorganisms in  detoxification of heavy metals and xenobiotics” в межах проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Наукова інтеграція Польсько-Української транскордонної області в галузі моніторингу та детоксикації шкідливих речовин в навколишньому середовищі» № IPBU.03.01.00-18-452/11-00 в рамках Програми прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. 28.09 – 01.10.2014 р. Перемишль (Красичин), Польща  28.09 – 01.10.2014 y. 
•Modulation of apoptotic activities in mussel subjected to long- and short-term heat acclimation. International symposium on cell biology jointly with 4th Ukrainian congress for cell biology. September 17-20, 2014 Ужгород, Україна.
•Adaptive responses of bivalve mollusks from cooling pond in prediction of novel environmental challenges. "Космос И Биосфера" X Міжнародна кримська конференція, присвячена 150-річчю від дня народження В.І. Вернадського Коктебель, Крим, Україна 23 – 28 сентября, 2013 г.
•Assessment of biorisks of aquatic environment basing on the analysis of molecular stress-related responses and scavenging activities in animals” Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» 16-18.04.2013 ЛНУ імені Івана Франка, Львів,Україна
–New approaches for assessment of environmental toxicity: experience of Ukraine”, International Workshop Environmental Forensics, 09.2011, Тбілісі, Грузія;
•“Comparison of the adaptive ability of crucian carp from two vicinities to the action of prooxidants using molecular biomarkers”, Ukrainian scientific and practical conference “Physiological, biochemical and ecosystem mechanisms of formation of toxicological relevance in biological systems” dedicated to the memory of Prof Olexander F. Yavonenko, 05.2011, Тернопіль, Україна;
•Оцінка токсичності водного середовища в Тернопільській області з використанням біохімічних і молекулярних маркерів  тварин, Українська науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я» ТДМУ імені Горбачеського. 04.2011, Тернопіль, Україна;
–“Metabolic and molecular responses of Carassius auratus gibelio as biomarkers of environmental toxicity. Coverage of vulnerability” Індійський інститут хімічної технології. Тарнака, 12.2010. Хайдарабад Індія;
–“Metallothioneins of aquatic animals: interaction of buffering and scavenging functions” X Український біохімічний конгрес, 09.2010, Одеса, Україна;
•–“Metallothioneins. The evaluation of the adaptation to environmental and model stress at protein levels” Науковий семінар Національний університет Пукійонгу, 09.2008, Бусан, Республіка Корея;
–“The assessment of freshwater pollution based on multi-marker approach in bivalve molluscs”, науковий семінар, Унііверситет Реймсу Лабораторія екотоксикології, 09.2007, Реймс, Франція;
•Assessment of wetlands’ pollution by heavy metals in Ukraine, using the frog Rana ridibunda as bioindicator”, Науковий семінар, Університет Аристотеля, Відділ Зоології, 09.2006, Салоніки, Греція
– “Metallothioneins parting in the zinc and copper binding as a measure of response to contaminants exposure in aquatic animals” ІX Український біохімічний з’їзд, 10.2005, Харків, Україна;
–“Comparative analysis of the functions of metallothioneins in freshwater animals under the effect of heavy metals on the organism” ІV з’їзд гідробіологічного товариства України, Карадаг, Крим, 10.2005, Україна
•“The molecular mechanisms of heavy metals effect on the metallothioneins of freshwater fishes”, Науковий семінар Інститут гідробіології  НАН України, 11.1998, Київ, Україна.
 

Всі права захищено. Copyright © 2008 "ZAVEL". Design by velgach