українськаenglish

ПАТЕНТИ: 

1. Авторське свідоцтво А. с. 1567139 СССР, А 01 К 61/00, А 23 К1/17, № 1/02 Способ приготовления искусственного корма для товарного карпа. Крутовский С. В., Лутцев А. В., Шандрук Р. Н., Барна Н. Н., Курант В. З., Столяр О. Б., Романишина Л. М., Середа Н. В. Бюл. № 20. 30.05.90.

2. Деклараційний патент на корисну модель № 45298 (UA), МПК (2009): А61К 38/04; В63С 9/00; С12N 9/00; G01N 33/00. Спосіб інтегральної оцінки біологічної відповіді на стан водного середовища / Столяр О. Б., Фальфушинська Г. І., Міщук О. В. (Україна). Заявл. 13.02.2009; Опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21; (Method of integral evaluation of biological response on the aquatic environment state);

3. Деклараційний патент на корисну модель № 45332 (UA), МПК G09B 23/28 (2009.01). Спосіб визначення концентрації йоду в біосубстраті./ Шідловський В. О., Осадчук Д. В., Шідловський О. В., Фальфушинська Г. І. Опубл. 10.11.2009 Бюл. № 21.

4. Деклараційний патент на корисну модель № 52992 (UA), МПК (2009), А51К 38/04, В63С 9/00, С12N 9/00, G01N 9/00, G01N 33/00. Спосіб оцінки токсичності водного середовища / Столяр О. Б., Фальфушинська Г. І., Гнатишина Л. Л. (Україна). Заявл. 22.01.2010. Опубл.27.09.2010, Бюл. № 18. 

5. Деклараційний патент на корисну модель № 86249 (UA), МПК (2013.01), G01N 33/00. Спосіб біоіндикації токсичності водного середовища / Столяр О.Б., Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Турта О.О. (Україна). Заявл. 27.05.2013. Опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24.

6. Деклараційний патент на корисну модель № 96650 (UA), МПК (2015.01), G01N 33/00, G09В 23/28. Спосіб прогнозу вузлоутворення у тканині щитоподібної залози людини / Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б., Шульгай А.Г., Гнатишина Л.Л., Шідловський О.В. (Україна). Заявл. 08.09.2014. Опубл 10.02.2015, Бюл. № 3.

7. Деклараційний патент на корисну модель № 100776 (UA), МПК (2006.01), G01N 33/48, G09В 23/28. Спосіб раннього виявлення дисфункції щитоподібної залози йододефіцитної етіології / Фальфушинська Г.І., Столяр О.Б., Гнатишина Л.Л., Осадчук О.Й. (Україна). Заявл. 20.02.2015. Опубл 10.08.2015, Бюл. № 15.

8. Деклараційний патент на корисну модель № 101200 (UA), МПК (2015.1), G01N 33/00, G01J 3/00. Спосіб оцінки безпеки промислових металовмісних наноматеріалів із застосуванням  біомаркерів / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Гнатишина Л. Л. (Україна). Заявл. 06.04.2015. Опубл.25.08.2015, Бюл. № 16.

9. Деклараційний патент на корисну модель № 104078 (UA), МПК (2016.01), G01N 33/00, G09B 23/28, G01N 33/48. Спосіб раннього виявлення та прогнозу патологій щитоподібної залози та яєчників людини на підставі мікроелементного складу / Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б., Шульгай А. Г., Осадчук О.Й., Гнатишина Л. Л., Шульгай А.-М. А. (Україна). Заявл. 10.07.2015. Опубл.12.01.2016, Бюл. № 1.

 

 

Всі права захищено. Copyright © 2008 "ZAVEL". Design by velgach