українськаenglish

В моменти катастроф люди звертають свої погляди до постійних цінностей, а наука є однією з таких
О . М. Бах (01.1917) 

 

 

Науково-дослідна лабораторія
порівняльної біохімії і молекулярної біології

Науковий керівник – доктор біологічних наук (03.00.04 – Біохімія)
професор О. Б. Столяр
(Oksana.Stolyar@gmail.com; http://biochemlab.tnpu.edu.ua

 

Лабораторію створено наказом Ректора ТНПУ № 287 від 06.10.2008. НДЛ атестована на проведення вимірювань (81 найменування) у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я (cвідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії № 034/13 від 28.11.13)

Основні напрями діяльності лабораторії:

Наукові здобутки:

на конкурсній основі виконано або у процесі дев’ять двосторонніх міжнародних проектів Міністерства освіти і науки України, Державного Фонду Фундаментальних Досліджень та Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF), проект НАН України, науковий проект НАН України (2010–2014 р.р.), отримано Грант Президента України для обдарованої молоді (2007 р.), Грант Президента України для молодих вчених (2011 р), персональні гранти Західно-Українського біомедичного товариства (WUBMRC-X, XI, XII, XIII, XIV), звання лауреата щорічної премії Президента України для молодих вчених (2012 р.). Захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій (03.00.04 – Біохімія).

Опубліковано близько 110 наукових статей у виданнях з високим рівнем рецензування (з них – 45 публікацій, зареєстрованих у Scopus, h-індекс 7), 4 глави у монографіях або оглядові статті, близько 100 тез міжнародних або національних наукових конференцій та симпозіумів, 9 посібників для вищих навчальних закладів, 5 деклараційних патентів України на корисну модель.

 

На базі лабораторії працюють студентський науковий гурток (Дипломи І ступеня (2008 р.), ІІІ ступеня (2009 р.), ІІ ступеня (2010 р.) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі „Біологічні науки”) та Лабораторія екологічної хімії Малої Академії наук України (призові місця на Всеукраїнських конкурсах).

Створено сучасну матеріальну базу для виконання наукового експерименту, визначення екотоксичності згідно регламенту Європейських стандартів та проведення лабораторного практикуму з молекулярної біології.

Партнери лабораторії: відділ регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України, кафедра біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Міжнародні зв’язки: біологічний факультет Університету Аристотеля (Греція, м. Салоніки), лабораторія екотоксикології університету Реймсу (Франція, м. Реймс), Відділ Зоології/Екофізіології, Університету Інсбруку (Австрія, м. Інсбрук), відділ аквакультури, Національний університет Пукійонга (Республіка Корея, м. Бусан), лабораторія еко- та нейротоксикології, Лімнологічний Науковий Інститут Балатону (Угорщина, м. Тіхані), Індійський інститут хімічної технології (IICT) (Індія, м. Хайдарабад), НДЛ загальної та експериментальної біології, Міжнародний державний екологічний університет імені О.Д. Сахарова (Республіка Білорусь, м. Мінськ), малакологічний відділ (CIIMAR/ICBAS/UP) Університету Порто (Португалія, м. Порто), відділ біології Університету Північної Кароліни у Шарлотті (США). 

Наукові проекти 

Науково-дослідна робота здійснюється в межах тематики, затвердженої на конкурсній основі Міністерством освіти і науки України, та міжнародних грантів:

*** 2016-2017 р.р. НДР МОН України № 131 «Розробка оціночних критеріїв стійкості водних екосистем за комбінованого впливу новітніх пошкоджуючих чинників;

*** 2014–2015 р.р. UKB1-7109-TE-13 “Інтегральна оцінка впливу довкілля у ставах-охолоджувачах електростанцій на природних та інвазивних двостулкових молюсків з використанням молекулярних та фізіологічних маркерів” (№ 0112U002535). Спільний науковий проект в межах конкурсу “Вплив виробництва енергії в Україні на навколишнє середовище: оцінки та рекомендації” Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global);

*** 2014-2015 р.р. НДР МОН України № 125В Біомолекулярний скринінг ксеномодуляторів ендокринної активності у прісних водоймах, № 0114U003077;

*** 2010–2014 р.р. НДР НАН України № 34-10 «Нові біохімічні підходи для оцінки екотоксичності метал-вмісних наноматеріалів на основі визначення характеристик металотіонеїнів у водних тварин» Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень з проблем сталого розвитку, ювелірні вироби раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (Керівник проекту член-кор НАН України Стойка Р.С., Інститут біології клітини НАН України, виконавці проф.. Столяр О.Б., к.біол.н. Фальфушинська Г.І.), № 0110U005317;

*** 2013–2014 р.р. НДР МОН України № М/4-2013 «Металотіонеїн молюсків як біомаркер для новітніх біоризиків довкілля» спільно з Університетом Інсбруку, Австрія. (Керівники проекту проф. Столяр О.Б. і Др. Р. Даллінгер); # 0113U0040304;

***2012–2013 р.р. НДР МОН України № 118Б «Оцінка біоризиків ксеногормонів з використанням мульти-маркерного набору водних тварин» № 0112U002535;

***2009-2010 р.р. НДР МОН України М/567-2009 „Токсична дія нових інсектицидів на прісноводних риб” Держбюджетна тема № 0109U006404 спільно з Індійським інститутом хімічної технології (IICT), Хайдарабад, Індія (Керівники проекту проф.. Столяр О.Б. та др. Дж. Венкатесвара Рао);

***2009-2010 р.р. Спільний проект "ДФФД - БРФФД - 2009" Ф29/321-2009 «Оцінка систем антистресорної відповіді прісноводних двостулкових молюсків в Україні і Республіці Білорусь» № держреєстрації 0109U003768, спільно гарант з Міжнародним державним екологічним університетом імені О.Д. Сахарова. Мінськ, Республіка Білорусь (Керівники проекту проф. Столяр О.Б. і д.б.н. Голубєв О.П.);

***2009-2010 р.р. НДР МОН України № М/13-2009 «Біомаркери двостулкових молюсків для оцінки і моніторингу біологічної дії антропогенної діяльності в Україні», Держбюджетна тема № 0109U003767, спільно з Університетом Інсбруку, Австрія. (Керівники проекту проф. Столяр О.Б. і Др. Р. Даллінгер);

***2009-2010 р.р. НДР МОН України № М/25-2009 «Біотестування забруднення води потенційно токсичними субстанціями», Держбюджетна тема № 0109U003769 спільно з Лімнологічним Науковим Інститутом Балатону, Тіхані, Угорщина (Керівники проекту проф. Столяр О.Б. і Др. Я. Гьорі);

***2008−2010 р.р. НДР МОН України № М/256-2008 «Металотіонени Карпових. Оцінка адаптації до природного і модельного стресу», Держбюджетна тема № 0108UO07541, спільно з Національним університетом Пукійонга, Пусан, Республіка Корея (Керівники проекту проф. Столяр О.Б., др Йоон Куон Нам);

***2007-2008 р.р. НДР МОН України №  М/93-2007 «Використання металотіонеїнів молюсків для оцінки забруднення прісних водойм», Держбюджетна тема № 0107U001948, за Українсько-французькою програмою “Дніпро”, (EGIDE, PHC DNIPRO 14190ZC) спільно з університетом Реймса, Реймс, Франція (Керівники проекту проф. Столяр О.Б., проф. Біаджінті-Рісбоург С.);

***2007–2011 р.р. НДР «Еволюція молекулярних систем антистресорного захисту у прісноводних тварин» 0106U012429;

***2006-2007 р.р. НДР МОН України № М/65-2006 «Оцінка забруднення водного середовища існування важкими металами в Греції та Україні за допомогою біоіндикації з використанням жаби Rana ridibunda і риби Cyprinus carpio», Держбюджетна тема № 0106UO12431, спільно з Університетом Аристотеля, Салоніки, Греція (Керівники проекту проф. Столяр О.Б., проф. Лоумбордіс Н.).

Нагороди

Міщук О.В. – грант IUTOX Fellowship на 46-ій міжнародній конференції Eurotox-2006, (Хорватія), Грант Президента України для обдарованої молоді на 2007 рік

Фальфушинська Г.І. – персональні гранти Західно-Українського біомедичного товариства (WUBMRC-X, XI, XII, XIII, XIV), диплом за кращу доповідь молодих вчених на Міжнародній VII Парнасівській конференції з біохімії, Диплом за кращу усну доповідь молодих вчених на Х Українському біохімічному з’їзді; диплом за активну участь у роботі конференції-конкурсу молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2010», присвяченої 125-річчю від дня народження академіка Олександра Володимировича Палладіна (Інститут біохімії НАН України). Учасник грантової програми академічних обмінів імені Фулбрайта «Fulbright Scholar Program» (впродовж дев’яти місяців виконує дослідження (2015-2016 рр.) на базі наукової лабораторії біологічного факультету Університету Північної Кароліни в Шарлоті, США.

Гнатишина Л.Л. – дипломи за кращу стендову доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ»-2008, за кращу стендову доповідь молодих вчених на Х Українському біохімічному з’їзді; за кращу усну доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ»-2010; академічна стипендія імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Кабінету Міністрів України на 2011/12 навчальний рік; двічі поспіль премія за активну участь у конкурсі молодих вчених на конференції "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології" (м. Київ, 2012-2013 рр.).

Прийдун Х.Б. (магістрант)– Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі „Біологічні науки” 2009 року, диплом за кращу усну доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ»-2009.

Шулдик О.В. (студент 4 курсу) – диплом за кращу стендову доповідь на секції біохімії Міжнародної студентської конференції «Молодь та поступ»-2010.

Шимків Т.В. (магістрант) – Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі „Біологічні науки” 2010 року.

Cлухачі творчої лабораторії "Екологічна хімія" МАН (якка існує на базі НДЛ) щороку отримують на Всеукраїнських та міжнародних конкурсах: зокрема, у 2015 р. – Блащак І.   срібна медаль на 26-ій міжнародній олімпіаді з біології (Королівство Данія); у 2010 р. – Кривокульська Н. – І місце в секції на Всеукраїнському конкурсі «Природа – Людина – Довкілля» та І місце на ІІ етапі конкурсу захисту робіт слухачів МАН; Гайдучик Л. – премія на Міжнародному інноваційному форумі та І місце на ІІ етапі конкурсу захисту робіт слухачів МАН.

Експериментальна база

У НДЛ сертифіковано широкий спектр сучасних методів біохімії та молекулярної біології, які забезпечені відповідним обладнанням та реактивами. Це методики виділення протеїнів, оцінки їх функціональної здатності, а також визначення біохімічних маркерів гено- цито- та нейротоксичності середовища, показників оксидативного стресу, апоптозу, мікросомальної трансформації та гормональної активності за допомогою спектрофотометрії, флуоресцентного та імуноферментного аналізів, а також широкий спектр хімічних показників якості природних вод. 

Науково-методична робота

На науково-експериментальній базі НДЛ розроблено програми лабораторного практикуму по біологічній хімії, біоорганічній хімії, молекулярній біології, біоенергетиці, які реалізуються під час навчання студентів та магістрантів на хіміко-біологічному факультеті ТНПУ.

При лабораторії працює студентський науковий гурток, в якому виконуються дипломні і магістерські роботи по біохімії. Студентські наукові роботи щорічно нагороджуються Дипломами всеукраїнських конкурсів та конференцій студентів та молодих науковців. При лабораторії працює науково-експериментальна лабораторія «Екологічна хімія» Малої академії наук України. Наукові роботи гуртківців отримують нагороди на Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Головні журнальні публікації 

  1. Falfushynska H., Gnatyshyna L., Fedoruk O., Sokolova I.M., Stoliar O. Endocrine activities and cellular stress responses in the marsh frog Pelophylax ridibundus exposed to cobalt, zinc and their organic nanocomplexes // Aquat Toxicol. – 2016. – Vol. 170. – P. 62 71. 
  2. Фальфушинська Г.І., Гнатишина Л.Л., Столяр О. Б. 2015. Стан маркерів токсичності водного середовища у двостулкового молюска Unio tumidus за дії поширених муніципальних забруднювачів. Гидробиол. журн. 51, № 3: 100 110. IF = 0,170
  3.  

Всі права захищено. Copyright © 2008 "ZAVEL". Design by velgach